---------- R E K L A M A ----------
Strona korzysta z plików "cookies" zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania/dostępu do plików "cookies" w Twojej przeglądarce.
Glos24.pl

[Artykuł] Drobne „niedopatrzenie” urzędników wyjdzie na jaw?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżoną przez mieszkańca Chrzanowa decyzję Wojewody Małopolskiego, stwierdzającą, że nie może on być stroną w postępowaniu, dotyczącym zwrotu wywłaszczonych jeszcze w latach 80. XX…...

[Artykuł] Żołnierz – kucharz

Nie ma wśród nas osób, które by nie wspominały różnych historii ze swojego życia, wracały myślami do dobrych lub tragicznych wydarzeń. Mamy jednak również wspomnienia, które są dla nas zagadką. Chcielibyśmy ją rozwikłać i poznać…...

[Informacja] Dni Chrzanowa 2017

Poniżej przedstawiamy program Dni Chrzanowa 2017, z okazji których chrzanowski samorząd przygotował dla swoich mieszkańców szeroką gamę: programów, zabaw, konkursów, zawodów sportowych, pokazów, wystaw i koncertów. Podczas trzydniowego święta…...

[Informacja] Dzień Dziecka z Fundacją Braci Golec

Burmistrz Miasta Żywca oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu zapraszają na Dzień Dziecka z Fundacją Braci Golec, który odbędzie się 3 czerwca (w sobotę) od godziny 10.00 w żywieckim amfiteatrze Pod Grojcem....

[Informacja] Święto Soli 2017

Święto Soli obędzie się już 11 czerwca 2017 roku w Zamku Żupnym w Wieliczce. Hasłem tegorocznej imprezy jest „Sól dla kultury - od morza aż po góry”. Te przeciwległe bieguny Polski połączy rzeka Wisła, która stanie się istotnym elementem…...

[Informacja] Wyjątkowa przyjemność dla miłośników Alicji Majewskiej!

W najbliższy piątek w Wadowickim Centrum Kultury, urocza artystka Alicja Majewska przy akompaniamencie znanego chyba wszystkim Włodzimierza Korcza, uświetnią zakończenie roku studentom Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również wszystkim…...

[Informacja] Jubileusz 30-lecia budynku SP w Ładnej

Uroczyste obchody 30-lecia szkoły rozpoczęły się o 13.00 Mszą św. w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Ładnej. We Mszy brali udział przybyli zaproszeni goście, Dyrekcja i nauczyciele, a także uczniowie naszej szkoły. Podniosłość…...

[Informacja] Unijne pieniądze na amfiteatr

Tarnów uzyskał unijne dofinansowanie do modernizacji amfiteatru przy ulicy Kopernika. Maksymalna kwota dotacji to 750 tysięcy złotych. - To dobra wiadomość, bo oznacza wsparcie dla budżetu naszego miasta – podkreśla prezydent Tarnowa, Roman…...

[Informacja] UWAGA! Termin!

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój przypomina, że zgodnie art. 111 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z póź. zm.) przedsiębiorcy prowadzący…...

[Informacja] Zakończono przebudowę ulicy Bór I

Zakończył się ostatni etap przebudowy ul. Bór I, który obejmował odcinek na długości 800 metrów....

Przyczytaj również

Komentarze (15)

Padaczka – choroba społeczna

Padaczka – choroba społeczna
Na pytania dotyczące padaczki odpowiada lek. med. Barbara Prawdzic-Seńkowska
Jakie są przyczyny padaczki?

Padaczka należy do grupy chorób, których etiologia jest niejednolita. Jednoznaczną przyczynę choroby udaje się ustalić u mniej niż 60% pacjentów. Najczęściej wystąpienie padaczki wiąże się w wieku dziecięcym z urazem, niedotlenieniem okołoporodowym, czynnikami wewnątrzmacicznymi (np. infekcje), z wadami rozwojowymi mózgu lub czynnikami dziedzicznymi. U ludzi starszych częściej przyczyną mogą być guzy mózgu, udary, urazy czaszkowo-mózgowe, alkoholizm.

W jakim wieku choroba może się ujawnić?


Choroba może się ujawnić w każdym wieku. Obserwuje się jednak częstszą zachorowalność w pierwszym roku życia oraz po 70 roku życia. Ponad połowa pacjentów ujawnia napady padaczkowe w wieku dziecięcym (czyli do 18 roku życia).

Jakie badania i obserwacje należy przeprowadzić, nim zostanie postawiona diagnoza?


Rozpoznanie padaczki to trudna i odpowiedzialna decyzja lekarza, która skutkuje zwykle wieloletnim leczeniem farmakologicznym, nie zawsze dobrze tolerowanym przez pacjenta. Podstawowe znaczenie ma wywiad, z którego wynika, że wystąpiły co najmniej dwa napady o charakterze padaczkowym. Wyjątkiem może być tzw. „padaczka Rolandyczna” (zwykle nocne napady drętwienia połowy twarzy i języka z bełkotliwą mową). Ten zespół padaczkowy ma tendencję do samoistnego ustępowania po ukończeniu 16 roku życia. Nie musi być więc leczony.

Ważnym elementem diagnozy jest badanie elektroencefalograficzne (EEG). Obecność typowych grafoelementów padaczkowych potwierdza rozpoznanie, ale ich brak nie wyklucza choroby. Z kolei zmiany napadowe w EEG bez objawów  klinicznych nie upoważniają do rozpoznania. Z reguły  wykonujemy też badanie obrazowe mózgowia, aby wykluczyć podłoże organiczne.

Obecnym standardem jest NMR (rezonans magnetyczny) mózgu. Przed włączeniem leczenia konieczne są badania laboratoryjne krwi. Wskazane jest badanie psychologiczne. Ponieważ lekarz z reguły nie widzi napadu, trudno czasem na podstawie wywiadu jednoznacznie stwierdzić jego padaczkowy charakter. Prosimy opiekunów, aby bacznie obserwowali pacjenta i możliwie jak najdokładniej opisali przebieg napadu. Znakomitą pomocą są nagrania video.

Lekarz stawiający rozpoznanie musi pamiętać o wielu stanach napadowych niepadaczkowych, które swoim obrazem przypominają padaczkę, ale nią nie są.

Na czym polega napad padaczkowy? Jak może wyglądać?


Napad padaczkowy jest efektem wyładowania czynności bioelektrycznej określonego obszaru mózgu. Morfologia napadu padaczkowego jest różnorodna. Napady padaczkowe dzielą się na częściowe proste i złożone z możliwością wtórnego uogólnienia oraz na pierwotnie uogólnione.

Napady częściowe proste zależnie od lokalizacji ogniska padaczkowego mogą charakteryzować się drgawkami lub tonicznym prężeniem części ciała, zaburzeniami czucia w konkretnej lokalizacji, zaburzeniami wegetatywnymi (zwykle sensacje w nadbrzuszu często z wymiotami), zaburzeniami napadowymi wzrokowymi, słuchowymi lub psychicznymi. W tych napadach nie ma zaburzeń świadomości. Pacjent je opisze (wyjątek małe dzieci - w tym wieku rozpoznanie jest wyjątkowo trudne).
Napady częściowe złożone mogą zaczynać się tak jak proste, ale potem ich obraz jest bardziej rozbudowany. Warunkiem rozpoznania tego typu napadów są zaburzenia świadomości.

Napady pierwotnie uogólnione są powszechnie znane (drgawki, szczękościsk, sinica, piana na ustach, utrata przytomności), ale jednoczenie ich obraz budzi największy niepokój otoczenia. Są to rzeczywiście napady niebezpieczne, zagrażające urazem lub zachłyśnięciem.

Jakie czynniki mogą przyspieszyć te napady?

Napady padaczkowe mogą być prowokowane różnymi czynnikami. Najczęściej jest to fotostymulacja lub określone wzory, zjawiska słuchowe, nadmierny wysiłek z hyperwentylacją, pozbawienie (deprywacja) snu, alkohol, zmęczenie. Napady mogą być też reakcją przestrachu. Jako ciekawostkę należy traktować bardzo sporadycznie spotykaną prowokację jedzeniem, czytaniem, rozwiązywaniem zadań matematycznych lub łamigłówek. Jednak większość pacjentów z padaczką nie jest w stanie określić żadnego czynnika prowokującego.

Czy chory może przewidzieć, kiedy będzie miał napad?


Często rzeczywiście jest to możliwe. Jeśli pacjent ma napady wtórnie uogólnione to wcześniej odczuwa objawy napadu częściowego i może np. się położyć, aby zabezpieczyć się przed upadkiem. Zdarza się również obserwowane przez pacjentów rozdrażnienie i niepokój nawet na kilka godzin przed napadem padaczkowym.

Czy chory jest w stanie samodzielnie zapobiegać napadom padaczkowym?


Napad padaczkowy jest wyładowaniem czynności bioelektrycznej mózgu. Pacjent sam generalnie nie może temu zapobiec. Jednak unikając czynników prowokujących, o których mówiliśmy wcześniej, może nawet znacznie je ograniczyć (np. tzw. „padaczka telewizyjna”). Jest to możliwe tylko w przypadkach napadów tzw. prowokowanych. W pozostałych przypadkach zapobieganie wiąże się ze stosowaniem leków przeciwpadaczkowych.

Jakiej pomocy należy udzielić choremu, u którego nagle wystąpił napad padaczkowy?


Napady w większości ustępują samoistnie. Wystarczy wtedy zabezpieczyć pacjenta przed urazem, usunąć ewentualną zawartość jamy ustnej, aby zapobiec zachłyśnięciu, zapewnić dostęp powierza. Nie należy rozwierać ewentualnie zaciśniętych szczęk i wkładać żadnych przedmiotów do ust. Jeśli napad ma charakter uogólniony, trzeba przerwać go wlewką doodbytniczą diazepamu. Zalecamy chorym, aby zawsze mieli ten lek przy sobie. Jeśli napad się przedłuża, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe, gdyż może rozwinąć się stan padaczkowy zagrażający życiu.

Czy dzieci chore na padaczkę powinny zrezygnować z zabaw ruchowych z rówieśnikami i uprawiania sportu?


Absolutnie nie! Należy prowadzić możliwie jak najbardziej normalne życie. Można uprawiać sport. Konieczne jest jednak unikanie nurkowania, wspinaczki wysokogórskiej, sportów kontaktowych  i innych zagrażających urazami głowy. Podczas pływania lub jazdy konnej konieczna jest bezpośrednia opieka innej osoby. Rodzice powinny pamiętać, że nadopiekuńczość może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego dziecka.

Do czego może prowadzić nieleczona padaczka?

Większość zespołów padaczkowych musi być leczona farmakologicznie. Możemy nie leczyć tylko łagodnych przypadków padaczki Rolandycznej, dobrze kontrolowanej padaczki „telewizyjnej”, padaczki ze sporadycznymi napadami (napady rzadziej niż jeden raz w roku - oligoepilepsja).

Gdy nie leczymy padaczki, z reguły częstotliwość napadów wzrasta. Zaburzają one funkcjonowanie, zagrażają urazami, pogarsza się sprawność intelektualna i pamięć. Najgorzej gdy wystąpi stan padaczkowy (napad przedłużający się powyżej 30 minut), gdyż bezpośrednio zagraża życiu pacjenta. Są takie przypadki padaczki ze zdiagnozowanym podłożem organicznym, które mają lekooporny charakter i wymagają leczenia operacyjnego.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie choroby?

Około 70%-75% pacjentów dzięki lekom nie ma napadów, a ponad 50% udaje się wyleczyć. Lepiej co do wyleczenia rokują padaczki wieku dziecięcego, z wyjątkiem ciężkich „katastroficznych” padaczek niemowlęcych. W celu osiągnięcia sukcesu terapeutycznego konieczna jest dobra współpraca lekarza, pacjenta i jego rodziny, unikanie czynników prowokujących, regularne przyjmowanie leków, dokładna obserwacja napadów i tolerancji leczenia.

Padaczka jest uznana za chorobę społeczną. Jest częsta, dotyczy prawie jednej osoby na sto. Rokowanie jest różne, tak jak różne są padaczki, ale w większości przypadków jest dobre.

Rozmawiała:
Anna Maria PiątkowskaKomentarze Komentarze

2017.04.17
23:57
Bożena napisał(-a):
W lipcu 2007 miałam pierwszy atak padaczki. Potem w końcu grudniakolejne 2 ataki w odstępie 12 godzin . I tak co miesiąc po 2 – 3 ataki . W internecie na konopiafarmacja.pl znalazłam ekstrakt z konopi CBD, który zaczęłam m stosować ……….. przez miałam tylko 3 napady epilepsji , migające światło które towarzyszyło mi , również jest teraz rzadkością !! polecam wszystkim chorującym na tą chorobę https://konopiafarmacja.pl/wyroby-z-konopii/17-konopny-ekstrakt-cbd-6.html
2017.04.16
06:26
Tuesday napisał(-a):
Well done arilcte that. I\'ll make sure to use it wisely. http://wwfaiyxhtp.com [url=http://cvzeqzr.com]cvzeqzr[/url] [link=http://munqmrpm.com]munqmrpm[/link]
2017.04.15
09:50
Lorene napisał(-a):
Umm, are you really just giving this info out for notihng?
2017.04.14
15:01
Lele napisał(-a):
This \"free sharing\" of inafrmotion seems too good to be true. Like communism. http://koeedeo.com [url=http://ungtisykn.com]ungtisykn[/url] [link=http://kuvven.com]kuvven[/link]
2017.04.13
17:35
Eldora napisał(-a):
What an awesome way to explain this-now I know evhetyring!
2017.03.23
09:15
Jeannie napisał(-a):
That\'s a shrewd answer to a tricky qusiteon
2014.10.07
10:11
guoguo napisał(-a):
http://www.coachoutletstoreinuk.com/ Coach Outlet Online http://www.coachfactoryoutletanus.com/ Coach Outlet http://www.coachoutletonlineunsius.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachoutletonlinetur.com/ Coach Outlet Online  http://www.coachfactoryoutletnbsa.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachfactoryoutletuisa.com/ Coach Outlet Store Online http://www.coachoutletstorenie.com/ Coach Outlet Store Online http://www.coachfactorystoreuin.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachfactoryoutletreba.com/ Coach Outlet  http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com/ Coach Handbags Outlet  http://www.coachoutletonlinetnse.com/ Coach Outlet http://www.coachoutletnoia.com/ Coach Outlet http://www.chanleoutletmodi.com/ Chanel Outlet Online http://www.louisvuittonoutletina.com/ Louis Vuitton http://www.louisvuittonoutletine.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.guccibeltsoutletbcus.com/ Gucci Belts http://www.guccibelststco.com/ Gucci Belt http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.oakleysunglassescnc.name/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.louisvuittonoutletmoba.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.oakleyssunglassesmobo.com/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.oakleysunglassesmaba.com/ Oakley Sunglasses http://www.oakleysunglassinsc.com/ Oakley Sunglasses http://www.louisvuittonoutletinca.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletpft.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletcoms.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletcsc.com/ Louis Vuitton Handbags  http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet Online http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net/ Louis Vuitton Handbags http://www.louisvuittonoutletori.com/ Louis Vuitton http://www.louisvuittonoutlettca.com/ Louis Vuitton Handbags http://www.louisvuittonoutletincn.com/ Louis Vuitton Outlet Online  http://www.chaneloutletmodi.com/ Chanel Outlet  http://www.chaneloutletmodo.com/ Chanel Outlet http://www.chaneloutletinaus.net/ Chanel Outlet http://www.chaneloutletinfr.com/ Chanel http://www.oakleysunglassesmodo.com/ Oakley Sunglasses http://www.okelysuglassesmodo.net/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.oakelysunglassesmod.net/ Oakley Sunglasses http://www.oakleyoutletshop.us.com/ Oakley Sunglasses http://www.oakleyoutletonline.us.com/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.oakleysunglassesviews.com/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.raybanshop.name/ Ray Ban http://www.raybansunglassesshop.name/ Ray Ban Sunglasses http://www.raybansunglassesmodo.net/ Ray Ban Sunglasses Outlet http://www.coachoutletonlineptn.com/ Coach Outlet http://www.coachoutletstoreinuk.com/ Coach Outlet Online http://www.coachfactoryoutletanus.com/ Coach Outlet http://www.coachoutletonlineunsius.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachoutletonlinetur.com/ Coach Outlet Online http://www.coachfactoryoutletnbsa.com/ Coach Outlet Store http://www.coachfactoryoutletuisa.com/ Coach Outlet Store Online http://www.coachoutletstorenie.com/ Coach Outlet http://www.coachfactorystoreuin.com/ Coach Factory Online http://www.coachfactoryoutletreba.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachoutletonlinetnse.com/ Coach Outlet http://www.coachoutletnoia.com/ Coach Outlet Store Online http://www.chanleoutletmodi.com/ Chanel Outlet Online http://www.louisvuittonoutletina.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletine.com/ Louis Vuitton Handbags http://www.guccibeltsoutletbcus.com/ Gucci Belt http://www.guccibelststco.com/ Gucci Belts http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet Online http://www.oakleysunglassescnc.name/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.louisvuittonoutletmoba.com/ Louis Vuitton Outlet Online http://www.oakleyssunglassesmobo.com/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.oakleysunglassesmaba.com/ Cheap Oakley Sunglasses http://www.oakleysunglassinsc.com/ Oakley Sunglasses http://www.louisvuittonoutletinca.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletpft.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletcoms.com/ Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonoutletcsc.com/ Louis Vuitton Handbags  http://www.louisvuittonoutletsnib.com/ Louis Vuitton Outlet Online http://www.louisvuitton-bagsonlinee.net/ Louis Vuitton Handbags http://www.louisvuittonoutletori.com/ Louis Vuitton http://www.louisvuittonoutlettca.com/ Louis Vuitton Handbags http://www.louisvuittonoutletincn.com/ Louis Vuitton Outlet Online  http://www.chaneloutletmodi.com/ Chanel Outlet  http://www.chaneloutletmodo.com/ Chanel Outlet http://www.chaneloutletinaus.net/ Chanel Outlet http://www.chaneloutletinfr.com/ Chanel http://www.oakleysunglassesmodo.com/ Oakley Sunglasses http://www.okelysuglassesmodo.net/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.oakelysunglassesmod.net/ Oakley Sunglasses http://www.oakleyoutletshop.us.com/ Oakley Sunglasses http://www.oakleyoutletonline.us.com/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.oakleysunglassesviews.com/ Oakley Sunglasses Outlet http://www.raybanshop.name/ Ray Ban http://www.raybansunglassesshop.name/ Ray Ban Sunglasses http://www.raybansunglassesmodo.net/ Ray Ban Sunglasses Outlet http://www.coachoutletonlineptn.com/ Coach Outlet http://www.coachoutletstoreinuk.com/ Coach Outlet Online http://www.coachfactoryoutletanus.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachoutletonlineunsius.com/ Coach Outlet http://www.coachoutletonlinetur.com/ Coach Online Outlet http://www.coachfactoryoutletnbsa.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachfactoryoutletuisa.com/ Coach Outlet Store http://www.coachoutletstorenie.com/ Coach Outlet Store http://www.coachfactorystoreuin.com/ Coach Outlet Online http://www.coachfactoryoutletreba.com/ Coach Factory Outlet http://www.coachfactoryoutletonlinesius.com/ Coach Factory Online http://www.coachoutletonlinetnse.com/ Coach Factory Outlet
2013.03.28
12:32
leonek napisał(-a):
Mam 15 lat tez nie dawno dowiedziałam się , że mam prawdopodobnie padaczkę , znaleźli mnie koledzy nic nie pamiętam . Mieszkam w małej miejscowości wieści szybko się rozchodzą I OCZYWIŚCIE WSZYSCY MYŚLĄ , ŻE SIĘ NAĆPAŁAM CHOĆ MIAŁAM BADANIE NA UŻYWKI WYSZŁO UJEMNE . Dużym problemem są te wlewki , kto mi udzieli pomocy w szkole? Poza tym to jest gimnazjum , zaraz wszyscy będą się śmiać że ktoś widział mój tyłek . Boję się tej choroby .
2012.08.27
22:08
Agnieszka napisał(-a):
Od jakiegoś czasu jestem z facetem chorym na padaczkę, sytuację utrudnia dodatkowo fakt wystepowania u niego innych problemów. Kocham go. Zapominam o jego chorobie. Gdyb pierwszy raz widziałam powazny atak (krzyk, ślinotok, sinienie, szczekościsk, napięcie całego ciała) bałam sie strasznie, bo wyglądało to jak scena z filmu o egzorcyzmach. Wolałabym nie ogladac nigdy więcej mojego ukochanego w takim stanie. P.S. Pozatym mozna życ normalnie, zbudowac fajny związek z cudownym seksem:) Pozdrawiam Was wszystkich
2012.08.07
10:48
lolo napisał(-a):
to bezdenne k..... co sie smieja z czyjejs krzywdy ciekawe jakby oni zachorowali a moga i to w kazdej chwili kazdego moze dopasc i po karierze i zajebistej pracy i co bezrobotny w najl razie renta bo fizycznie nie mozesz hyba ze w biurze ale to tez nie bo sa zaburzenia intelektualne na kopalni nie na wysokosci nie i coz taki jebany los niby to uleczalne po paru latach brania lekow ale gwarancji niema jednym slowem czarne wiesci-skazanie na porazke i samotnosc na cale zycie a moze i prawiczek do konca zycia bo partnerki to raczej z to chorobo nie znajdziesz powiesz o tym to ucieknie jedynie to mozna zataic tak jak przy szukaniu pracy tylko najgorzej jak pojawi sie atak i wszystko wychodzi na jaw i to jest najgorsze bo tu niby zdrowy ale jednak nie to jest podstepna i paskudna choroba na wesele nie pojdziesz bo kielicha nawet nie wypijesz a niedaj boze atak i pozamiatane bardzo to ogranicza jedynie co to trzeba wierzyc ze jakos sie nieuczciwie dorobisz albo w totka6 bo pracy dobrej ztym znalezienie graniczy z cudem ale takie brutalne zycie pam bog zamiast zsylac to chorobe na zlych ludzi to zsyla na dobrych bo to choroba z niebios spada jak grom
2012.03.20
09:54
Chillo napisał(-a):
Tak przeglądam ten temat i aiwzekaciły mnie opisy świetlistych punktf3w. Widzę to prawie naokrągło, choć teraz chyba troche nad tym zapanowałem i nie przeszkadza to tak. Dziwne, że 1 widzenie tego zbiegło się z 1 doświadczeniami OBE. Te punkciki ruszają się nawet jak nie ruszam gałkami ocznymi, więc wadę wzroku częściowo można wykluczyć. Ciężko mi stwierdzić czy emocje mają na nie wpływ. Napewno podczas wysłiku fizycznego, np. biegania widzę ich większe zagęszczenie. Na bliskim planie wyglądają jak miniaturowe święcące kuleczki poruszające się nieokreśloną trajektorią, nie daje rady patrzeć cały czas na ruch jednego punktu, bo on po jakimś czasie zanika (powstaje nowy w jego miejsce?), choć może to nie jest dobre słowo, ciężko to opisać. Gdy patrze na dalszy plan wygląda to trochę jak deszcz, albo dym, choć dostrzeżenie dalszego planu jest cieższe. Niedawno miałem otwarte okno i już chciałem krzyczeć do matki, że deszcz pada, wyglądało realistycznie, więc musiałem ręke za okno wystawić, żeby się przekonać, że to tylko te punkty Gdy się czasem zamyśle i mam tzw. zwiechę to robie wtedy nieświadomie jakby zeza i wtedy też zdarza się, że punkciki mi zamigoczą. Najlepiej je widać na tle nieba w dzień. Dziwne jest, że z pomocą naturalnego światła widać je doskonale, a z sztucznego światła już dużo gorzej.Przypomniała mi się historia z dzieciństwa, jak przekamarzałem się z siostrą (jest starsza) kto jest mądrzejszy, chodziłem wtedy może do 4-6 klasy podstawf3wki. Zapytała mnie wtedy: Jesteś taki mądry to powiedz w ktf3rym roku coś tam się zdarzyło (nie miałem zielonego pojęcia co to jest za zdarzenie). Powiedziałem nawet się nie zastanawiąjąc 4 cyfrową datę i zgadłem co do roku! Może to tylko przypadek, kto wie.
2011.11.16
19:45
martin napisał(-a):
hej, padaczka powoduje zaburzenia psychiczne tzn nie znaczy glupi tylko zaburza pamiec, ruchy, skupic sie trudno, pamiec slabnie... a do pani wyzej ma 100 procent ze dziecko urodzi sie zdrowe... tylko stresem sie nie obciazac...
2010.10.06
13:31
teresa napisał(-a):
Mam pytanie mam padaczkę miałam już kilka ataków mam 29 lat i gdybym teraz zaszła w ciąże jakie jest prawdopodobieństwo ,że urodzę zdrowe dziecko
2010.06.15
12:32
czytelnik napisał(-a):
Przemo. Absolutnie nie! Padaczka (epilepsja) nie jest chorobą psychiczną :o) A kolegami się nie przejmuj bo naśmiewaniem się z Twojej choroby sami wystawiają sobie świadectwo bezdennej głupoty :o)
2010.05.28
20:02
Przemo napisał(-a):
Pisze bo choruje na padaczkę. Chcę się zapytać czy padaczka to jest choroba psychiczna,w sensie głupi????? Pytam o to bo koledzy w szkole się ze mnie śmieją itd. Miałem napad tylko dwa razy.Od tamtej pory,a choruję na padaczkę trzy lata.Bardzo proszę o odpisanie.

Napisz komentarz Napisz komentarz

Imię lub pseudonim
Proszę podać swoje imię lub pseudonim.
E-mail
Komentarz
Proszę napisać treść komentarza.
captcha
Przepisz kod z obrazka